Nguyen Hoang Hai

Nguyen Hoang Hai

Làm việc hết mình những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn

Kỹ sư CNTT - Đại học Bách Khoa Hà Nội Trên 3 năm nghiên cứu về An toàn thông tin. Lĩnh vực: Windows Programming, Reverse Engineering, Malware Analysis.