Tor đóng cửa dịch vụ Anonymous cloud

TorLogo-v2-onion1-702x336

Một trong những lợi ích lớn nhất của trình duyệt Tor là việc giúp bạn trực tuyến ẩn danh. Tor cung cấp cho nền tảng hoàn hảo cho rất nhiều cá nhân, nhà hoạt động chính trị, nhà báo,… Một trong những dự án ít được biết đến của Tor là dịch vụ Tor Cloud giúp người dùng tạo ra một cầu nối từ Amazon Elastic Compute Cloud bảo mật hơn thông qua mạng Tor.

Tor thông báo dừng nền tảng dịch vụ Tor Cloud. Lí do được đưa ra liên quan đến bug trong dịch vụ. Tor giải thích rằng: “Chúng tôi đã có gắng tìm ra cách mới bảo trì Tor Cloud trong nhiều tháng nhưng không thành công. Có những đề nghị gửi bản vá đến cho chúng tôi nhưng chúng tôi không thể tìm ra cá nhân Tor nào để xem xét và chấp nhận chúng. Tor vẫn là một ý tưởng tốt, nó cần được ai đó cài đặt hiệu quả”.

Dựa trên nền tảng điện toán đám mây Amazon EC2, Tor Cloud cung cấp một cách chia sẻ nguồn lực tính toán và cho phép những truy cập không kiểm duyệt kết nối nhanh hơn đến Internet.

Vẫn có thể cài đặt bằng tay cổng kết nối Tor trên Amazon C2 và các nền tảng cloud khác, mặc dù khó khăn hơn sử dụng dịch vụ Tor Cloud. Tor cho biết những cài đặt hiện tại của người dùng không bị ảnh hưởng khi dịch vụ ngừng cung cấp. Tor cũng luôn chào đón các lập trình viên tạo ra những phiên bản Tor Cloud khác.

techworm

Bình luận