158 mã độc mới được tạo ra mỗi phút

Stuxnet

Hệ thống theo dõi của PandaLabs cho biết 227,747 mã độc mới được tạo ra mỗi ngày hay 158 mã độc mới xuất hiện mỗi phút.

Chiếm 3/4 trong số lây nhiễm này là các loại Trojan trong khi chỉ có 9% là virus và 4% là xâu máy tính (worm). Số lượng Trojan tăng 13% so với ba tháng trước. Trung Quốc đứng đầu danh sách đất nước có tỉ lệ nhiễm cao nhất, tiếp đến là Peru và Bolivia. Giám đốc kĩ thuật của PandaLab ông Luis Corrons cho biết mục tiêu của tin tặc là lây nhiễm trên càng nhiều hệ thống càng tốt. “Trong ba tháng gần đây, rất nhiều công ty đã rơi vào bê bối trong đó có vụ việc rò rỉ ảnh nóng người nổi tiếng trên dịch vụ iCloud hay đánh cắp  mật khẩu Gmail và Dropbox”.

Số lượng mẫu malware được phát hiện chủ yếu được làm từ các bộ công cụ có sẵn hơn là việc tạo ra thủ công. Zeus Builder, SpyEye và Citadel là ba bộ công cụ phổ biến nhất cho phép tin tặc không có kinh nghiệm cũng có thể tạo ra malware khó bị các phần mềm diệt virus phát hiện.

Theregister