5,000 terabyte dữ liệu Hadoop có nguy cơ bị rò rỉ

Ngoài việc tấn công máy tính của các tổ chức và cá nhân rồi đòi tiền chuộc, tin tặc còn tấn công cơ sở dữ liệu và máy chủ kém bảo mật trên toàn thế giới. Sau vụ việc hàng chục nghìn cơ sở dữ liệu MongoDb và Elasticsearch bị tấn công, tin tặc bắt đầu nhắm tới máy chủ Hadoop Clusters và CouchDB.

Gần 4,500 máy chủ sử dụng hệ thống phân tán tệp tin Hadoop (HDFS) có nguy cơ rò rỉ 5,000 Terabyte dữ liệu – theo một phân thích được thực hiện bởi máy tìm kiếm Shodan. Rủi rỏ xảy ra khi các máy chủ cài đặt Hadoop không được cấu hình đúng.

Hệ thống tệp tin phân tán Hadoop (HDFS) là một hệ thống được thiết kế cho việc lưu trữ dữ liệu lớn tin cậy và truyền dữ liệu băng thông rộng. HDFS là công cụ chính giúp quản lý phân vùng dữ liệu và hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn.

So với 47,800 cơ sở dữ liệu MongoDB (xấp xỉ 25TB dữ liệu) có nguy cơ bị rò rỉ, Hadoop chỉ có 4,487 máy chủ nhưng kích thước dữ liệu lên tới 5,000TB. Hầu hết các máy chủ này có trụ sở lại Mỹ (1,900), Trung Quốc (1,426), Đức (129) và Hàn Quốc (115).

Chi tiết về việc sử dụng máy tìm kiếm Shodan phát hiện máy chủ Hadoop kém bảo mật được chi sẻ tại đây. Quản trị viên được khuyến cáo cấu hình máy chủ Hadoop chạy chế độ bảo mật (Secure Mode).

THN

Bình luận