Adobe Digital Editions mã hóa dữ liệu thu thập từ người dùng

adobe Adobe thông báo bắt đầu từ 23 tháng 10 tất cả thông tin thu thập từ người dùng phần mềm đọc sách điện tử Digital Editions sẽ được mã hóa khi gửi đến máy chủ. Digital Editions thu thập dữ liệu nhằm tuân theo DRM (Digital rights management – Quản lí bản quyền số) và bảo vệ tác giả trước sự vi phạm bản quyền. “Adobe sử dụng thông tin thu thập được về những sách điện tử bạn mở trong phần mềm Adobe Digital Editions nhằm đảm bảo rằng nó phù hợp với các giấy phép DRM đi kèm với sách điện tử đó. Loại giấy phép được xác định bởi nhà cung cấp sách điện tử” –  Adobe giải thích mục đích việc thu thập dữ liệu. Vào đầu tháng 10, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chương trình thu thập chi tiết về sách điện tử được mở và sẽ chuyển nó đến một trong những máy chủ của Adobe là adelogs.adobe.com. Blog của The Digital Reader nói rằng cũng tìm thấy việc Digital Editions 4 quét các đơn vị lưu trữ để tìm ra các sách điện từ khác và chia sẻ dữ liệu với Adobe. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng bởi vì khi phân tích lưu lượng gửi đến máy chủ Adelog đã hé lộ việc thông tin được tải lên một cách không an toàn, điều này cho phép các bên thứ ba can thiệp và truy cập vào thông tin được gửi đi dưới dạng văn bản gốc. Trong thông báo chính thức của mình, Adobe đã công bố các thông tin được thu thập từ người dùng  Digital Editions và giải thích mục đích sử dụng chúng. Ngoài thông số cần thiết cho việc xác thực và nhận dạng người dùng và thiết bị, Adobe cũng lấy địa chỉ IP vào thời điểm mua sách điện tử, thời gian đọc sách, lượng trang sách đã được đọc cũng như thông tin chi tiết từ nhà cung cấp trong cuốn sách. Adobe cũng cho biết thông tin người dùng hiện nay đã được gửi đến máy chủ thông qua kết nối bảo mật. Loại bỏ những nguy cơ bị can thiệp và ăn cắp thông tin từ bên ngoài. Adobe không thu thập dữ liệu cá nhân người dùng hay chia sẻ chúng.

Softpedia