Nguyễn Hồng Sơn
913 Bài viết
Cơ bản về Cloud computing basic và mô hình Platform as a Services(PaaS)

Cloud computing và Platform as a Services (PaaS)

Trong môi trường phát triển phần mềm truyền thống, việc lập trình ra một ứng dụng thường phải qua nhiêu công đoạn như: thiết kế, t...
Disable/Enable SSH Root login và giới hạn truy cập SSH

SSH Root login và giới hạn truy cập SSH

Ngày nay, SSH là một giao thức phổ biến để thực hiện remote từ xa từ máy client đến máy chủ Linux. Điều này, giúp việc quản trị hệ...

Lỗ hổng gây crash cơ sở dữ liệu MySQL

Có một lỗi nhỏ được tìm thấy trong MySQL 5.0.45 với hàm name_const đã thử nghiệm trên môi trường Windows 8 có khả năng gây crash c...

Cảm ơn bạn vì đã đăng ký!

Đừng quên kiểm tra hòm thư của mình thường xuyên
để không bỏ lỡ các bài viết tin tức và kiến thức mới nhất từ SecurityDaily nhé!