Lỗ hổng mới khi tải tab Chrome trên Mac OS X

 awsnap

Một cuộc tấn công gần đây vào trình duyệt Chrome có thể gây tác động tới phiên bản Chrome 41 trở lên dành cho Mac OS X, Windows và Chrome OS. Lỗi này có tên là AwSnap và được mô tả trên Github.

Vài tuần trở lại đây, nhiều người dùng thường xuyên gặp chuỗi 13 lỗi ngay lập tức khiến các tab Chrome đang mở không thể tải được. Và nó đặc biệt chỉ xảy ra trên máy tính Mac OS X mà không có tác động trên các hệ điều hành Windows, Android hay iOS.

Lỗi trên các tab Chrome xảy ra khi truy cập vào các URL dài hoặc bị thay đổi thông qua một máy chủ web, có nghĩa là sử dụng file:// sẽ không gây lỗi cho trình duyệt Chrome của người dùng. Ví dụ về các URL dài hoặc không đúng gây ra lỗi cho trình duyệt Chrome:

Ex

Vấn đề tưởng chừng như là nhỏ nhưng thực sự lại rất nghiêm trọng. Vì nó có thể cho phép bất cứ ai gửi các URL bị thay đổi trên một diễn đàn thảo luận, như Reddit và làm thread không có sẵn cho tất cả người dùng. Vì thế, người sử dụng được cảnh báo không đăng hoặc bấm vào các URL bị thay đổi trong những bình luận trạng thái ​​hoặc trên timeline Facebook của mình.

Theo THN