Bản cập nhật lỗi từ Microsoft khiến Windows7/8.1 khởi động lại liên tục

Bản cập nhật KB3126446 dành cho Windows 7/8.1 khiến máy tính rơi vào vòng lặp khởi động lại. Phát hành các bản cập nhật lỗi dường như trở thành một thói quen với Microsoft. Bản cập nhật mới KB3126446 được tung ra vào thứ ba trong Patch Tuesday tháng 2/2016 khiến hệ thống Windows 7 rơi vào trạng thái khởi động lại liên tục. KB3126446 là gói cập nhật của Microsoft xử lý một vài lỗ hổng trên Windows 7/8.1 và Windows Server 2012 R2. “Lỗ hổng liên quan đến leo thang quyền nếu tin tặc sử dụng Remote Desktop Protocol (RDP) đăng nhập vào hệ thống và gửi các gói dữ liệu đặc biệt thông qua kết nối. Mặc định RDP không được bật trên bất kì hệ thống Windows nào. Các hệ thống không bật RDP thì không bị ảnh hưởng” – Microsoft cho biết. Sau khi người dùng cài đặt bản cập nhật thì máy tính sẽ khởi động lại một vài lần, nhưng số lần khởi động lại khá nhiều và không cụ thể. Sau quá trình khởi động lại kết thúc, người dùng có thể sử dụng thiết bị một cách bình thường. Microsoft đã xác nhận vấn đề và giải thích rằng ” bạn sẽ phải khởi động lại máy tính nhiều lần sau khi cài đặt bản cập nhật này trên máy tính Windows 7 đang sử dụng RDP 8.0″.

techworm