Ban cơ yếu tuyển dụng cán bộ Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng

Ban cơ yếu tuyển dụng cán bộ cho Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng

Đơn vị tuyển dung: Ban Cơ Yếu chính phủ

Số lương: 05 người.

Yêu cầu

Tốt nghiệp CNTT – ĐHBKHN bằng Khá trở lên.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (đọc, dịch tài liệu thành thạo)

Lĩnh vực công tác

  • Giám sát an ninh mạng
  • Phòng thủ không gian mạng
  • Ứng cứu giải quyết sự cố an ninh mạng

Cơ hội làm việc hấp dẫn, nhiều thách thức cho các bạn là sinh viên mới ra trường.

Liên hệ

  • Bà Ngô Thị Thêu
  • Điện thoại: 04. 37734071 – 102
  • Di động: 0982010766

Nguồn: Viện CNTT & TT – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

Bình luận