Các quốc gia châu Âu và FBI chung tay trong cuộc chiến tội phạm mạng

Trung tâm phòng chống tội phạm mạng Châu Âu (EC3), Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) và FBI đã kết hợp với nhau để khởi động chiến dịch Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT).

Các quốc gia châu Âu và FBI chung tay trong cuộc chiến tội phạm mạng

J-CAT là chiến dịch phối hợp và tăng cường điều tra quốc tế chống lại các mối đe dọa trên không gian mạng, được dẫn dắt bởi Andy Archibald- phó giám đốc đơn vị phòng chống tội phạm mạng quốc gia từ NCA, bao gồm một đội ngũ các sỹ quan thông tin liên lạc từ các nước thành viên, các đối tác thực thi pháp luật ngoài châu Âu và EC3.

Archibald cho biết: “Có rất nhiều thách thức đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến tội phạm mạng và các cuộc tấn công không gian mạng, đây là lý do tại sao cần phải có một cách tiếp cận thực sự toàn diện và hợp tác thực hiện khi giải quyết chúng. J-CAT sẽ lần đầu tiên mang lại một liên minh các quốc gia trên khắp châu Âu và rộng hơn nữa để phối hợp hoạt động nhằm đáp ứng các mối đe dọa trên không gian mạng toàn cầu thường gặp của các thành viên J-CAT hiện nay.”

Đóng góp quan trong vào nền tảng tình báo sẽ là các quốc gia thành viên liên minh Châu Âu EU thông qua EC3 và các đơn vị hợp tác thực thi pháp luật đến từ Canada và Hoa Kỳ cùng với Australia và Colombia.

Cố vấn EC3 và giám đốc điều hành BH Consulting, ông Brian Hona cho biết, “sự hợp tác toàn diện như thế này, thành công có thể đến từ rất nhiều khía cạnh khác nhau. Với định hướng quốc tế cho J-CAT, một nhân tố chính theo tôi đó là sự trao đổi thông tin giữa các thành viên và cách sử dụng thông tin đó hiệu quả. Thành công sẽ không phải đo bằng việc bắt giữ bao nhiêu vụ mà nó là sự hợp tác mạnh mẽ giữ các đơn vị phòng chống tội phạm mạng.”

Sáng kiến J-CAT sẽ được thử nghiệm trong sáu tháng. J-CAT sẽ thu thập dữ liệu về các chủ đề từ kho dữ liệu của các quốc gia, chính phủ và các đối tác tư nhân có liên quan, cũng như chuyển dữ liệu thô vào hoạt động tình báo rồi đề xuất mục tiêu cùng các mạng lưới cần điều tra.

Itsecurityguru.org

Bình luận