Các website của Thanh Hóa bị hacker tấn công

-
23Hôm qua ngày 22/02/2014 một nhóm hacker với tên gọi Cyber Hats đã tấn công 8 website của tỉnh Thanh Hóa danh sách bao gồm:
  1. Tuổi trẻ Bỉm Sơn :
  2. Quản lý thị trường :
  3. Huyện Như Thanh :http://nhuthanh.gov.vn/CFIDE/cyber.cfm
  4. Chi cục thuế :
  5. Huyện Đông Sơn : www.dongson.gov.vn/CFIDE/cyber.cfm
  6. Sở văn hóa thể thao và du lịch:
  7. Xã Hoàng Giang – Huyện Nông Cống:
  8. Xã Vĩnh Thành – huyện Vĩnh Lộc:
Một loạt các website quan trọng của Việt Nam liên tục bị các hacker tấn công, chèn mã độc mà không có bất kỳ hệ thống hay hình thức hạn chế nào. Điều đó cho thấy vấn đề về an ninh thông tin chưa thực sự được chú trọng ngay trong chính các tổ chức của nhà nước, chính phủ. Cảm ơn VIS team đã cảnh báo.