Cảnh báo các website của Việt Nam bị hacker tấn công – Ngày 03/03

Danh sách các website bị hacker tấn công- Ngày 03/03

 • Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ: http://sinhvien.hubt.edu.vn/lojistik.html (B3yaz)
 • Trang tư vấn du học Anh Quốc và Mỹ : http://www.quocanh.edu.vn/ganteng.gif ( d3b~X )
 • Đảng bộ khối ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh: http://www.duknganhang.org.vn/ganteng.gif (d3b~X )
 • Trung tâm du học TP Hồ Chí Minh: http://www.bluebell.edu.vn/

Loạt các website phi tổ chức khác

 • vienthammyucchau.edu.vn/forum.php
 • www.thucphamchucnang365.vn
 • gdtxlak.edu.vn/lojistik.html
 • drugs.edu.vn/forum.php
 • blogger.edu.vn/forum.php
 • donmong.vn/forum.php
 • multivitanmin.edu.vn/forum.php
 • nangmuisline.vn/forum.php
 • gotmatnoisoi.vn/forum.php
 • functionalfood.edu.vn/forum.php
 • alexa.edu.vn
 • food.edu.vn/forum.php
 • estrogen.edu.vn/forum.php
 • chinhnha.edu.vn/forum.php
 • vitamim.edu.vn/forum.php
 • thammyvungkin.vn/forum.php
 • dentistry.edu.vn/forum.php
 • thammyvungkin.com.vn/forum.php
 • khoay.edu.vn/forum.php
 • bshuunam.edu.vn
 • testosterone.edu.vn/forum.php
 • hoithammy.edu.vn/forum.php
 • thammytebaogoc.com.vn/forum.php
 • thammytebaogoc.vn/forum.php
 • thammyucchau.edu.vn/forum.php

Cảm ơn VIS Team đã cảnh báo !