Cảnh báo danh sách website bị tấn công ngày 24/3

Hôm nay 24/3/2014 đã có 9 website của Việt Nam tronh danh sách website bị tấn công trong đó có 5 website có tên miền gov.

  1. http//vatld.vn/g-cyber.htm
  2. http//www.khcnhungyen.gov.vn/g-cyber.htm
  3. http//www.khcnninhbinh.gov.vn/g-cyber.htm
  4. http//khcnbacninh.gov.vn/g-cyber.htm
  5. http//csdlkhquangninh.gov.vn/g-cyber.htm
  6. http//csdlkhquangninh.gov.vn/g-cyber.htm
  7. http//www.dieuphat.com.vn/images/ganteng.gif
  8. http//www.loaamtran.vn/ganteng.gif
  9. http//www.suanon.com.vn/ganteng.gif

Bình luận