cảnh báo danh sách website bị tấn công ngày 20/03

Hôm nay ngày 20/03/2014 đã có tổng cộng 24 website bị tấn công ở Việt Nam

 1. http://tmdl.edu.vn/ganteng.gif
 2. http://techvision.vn/images/ganteng.gif
 3. http://font.vn/index.html
 4. http://www.haitaynguyen.com.vn/
 5. http://www.chontour.vn/test.php
 6. http://vietnama.com.vn/x.txt
 7. http://mora.vn/
 8. http://tiendungbmt.com.vn/ganteng.gif
 9. http://angelashoes.com.vn/ganteng.htm
 10. http://anphuoccons.com.vn/ganteng.htm
 11. http://carabaovietnam.vn/ganteng.htm
 12. http://congxep.com.vn/ganteng.htm
 13. http://halongbaytourism.com.vn/ganteng.htm
 14. http://internshipidc.vn/ganteng.htm
 15. http://giaydantuongnguyenmai.com.vn/ganteng.htm
 16. http://dulichvinhhalong.vn/ganteng.htm
 17. http://duhocvietnhat.vn/ganteng.htm
 18. http://dorin.vn/ganteng.htm
 19. http://duhocvietnhat.edu.vn/ganteng.htm
 20. http://dogonghiaanh.com.vn/ganteng.htm
 21. http://dntsolution.vn/ganteng.htm
 22. http://dntsolution.vn/ganteng.htm
 23. http://cuakinhcuongluc.com.vn/ganteng.htm
 24. http://cuacongxepinox.congxep.com.vn/ganteng.htm

Bình luận