Cảnh báo và hướng dẫn loại bỏ trojan đào Bitcoin- “Distributed computing Experment”

-

Cảnh báo trojan đào bitcoin “Distributed computing Experment” trojan

Distributed computing Experment” là một trong những trojan được tạo ra để phục vụ cho mục đích đào bitcoin của kẻ xấu, tương tự như RiskTool.Win32.BitCoinMiner.
Để biết máy bạn có nhiễm Trojan này hay không, bạn cần truy cập vào Control Panel –> Add or Remove Programs và tìm một ứng dụng có tên là “Distributed computing experiment“. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy trojan này bạn không thể Uninstall ứng dụng này được. Máy bạn sẽ tham gia vào một nhóm “những kẻ đào bitcoin điên cuồng”. Thường thì khi phát tán Trojan này, kẻ xấu sẽ đưa máy bạn tham gia vào một mạng botnet đào bitcoin nhằm mục đích trục lợi cá nhân (có thể hoặc không, nếu bị nhiễm trojan này máy bạn sẽ bị vắt kiệtđể tham gia hoạt động này do công việc đào bitcoin cực kì tiêu tốn tài nguyên của máy).

Cách loại bỏ “Distributed computing Experment” trojan

Để xóa “Distributed computing Experment” trojan, bạn làm theo các bước sau:
  1. Mở Task Manager  và tìm đến ứng dụng có tên dce.exe và end process nó nhé.
  2. Truy cập vào C:\Program Files\, tìm và xóa thư mục có tên là DCE.
  3. Bạn vào Run, gõ regedit để truy cập Windows Registry
  4. Trong Windows Registry bạn tìm tới khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentversion\Uninstall
  5. Trong HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentversion\Uninstall, hãy tìm tới khóa có tên là Disturbed Computing Experiment và xóa nó đi. Cách loại bỏ trojan "Distributed computing Experiment"
  6. Giờ bạn quay lại Control Panel –> Add or Remove Programs và Remove ứng dụng Distributed computing experiment đi là được.
  7. Để an toàn hơn bạn nên dùng một chương trình quét virus để quét lại máy cho chắc chắn.
Cảm ơn Blogger Dalmate-tech.blogspot.com-dalmate@outlook.com đã cảnh báo Trojan này tới SecurityDaily.
Những góp ý hoặc đóng góp bài đăng, cảnh báo tới cộng đồng bạn có vui lòng gửi thông tin về Visteam911@Gmail.com hoặc tại form góp ý: http://securitydaily.net/gop-y/