Cảnh báo website bị hacker tấn công ngày 05/03/2014

-
Security daily cảnh báo danh sách website bị hacker tấn công ngày 05/03/2014
 • Website của Trung tâm phục vụ Trường đại học Bách Khoa Hà Nội http://ttpv.hust.edu.vn/ganteng.gif
 • Một website của trường ĐH Quốc Gia Hà  Nội –  http://360.vnu.edu.vn/lojistik.html
 • http://uao.com.vn/
 • http://www.chamsocmevabe.vn/images/ganteng.gif
 • http://www.tieuhoctranphu-omon.edu.vn/images/ganteng.gif
 • http://www.tieuhoclythuongkiet-omon.edu.vn/images/ganteng.gif
 • http://www.tieuhocnguyenhue-omon.edu.vn/images/ganteng.gif
 • http://www.phuongthoafashion.vn/ganteng.gif
 • http://www.hongduchonda.vn/ganteng.gif
 • http://www.thpt-tanyenso2-bacgiang.edu.vn/
 • http://uao.com.vn/
 • http://brikim.mediamax.vn/lojistik.html
Cảm ơn VIS Team đã cảnh báo !