Cảnh báo website bị hacker tấn công ngày 13/3

-
Trong ngày 13/3/2014 đã có 12 website bị hacker tấn công trong đó có 2 website tên miền .gov, và 3 website tên miền .edu
 1. http://www.mnp.com.vn/ganteng.gif
 2. http://www.vhttbinhlong.gov.vn/
 3. http://www.ictc-binhphuoc.gov.vn/
 4. http://changeshop.vn/ganteng.php
 5. http://thienthan.edu.vn/
 6. http://www.vus.edu.vn/ganteng.gif
 7. http://www.2tcorp.com.vn/images/ganteng.gif
 8. http://vp165.vn/images/ganteng.gif
 9. http://visinet.vn/images/ganteng.gif
 10. http://viet-home.vn/images/ganteng.gif
 11. http://www.songdaidc.com.vn/images/ck.htm
 12. http://lapvo1.edu.vn/ck.htm
Cảm ơn VisTeam đã cảnh báo