cảnh báo website bị hacker tấn công ngày 9/4

  1. http://dabac.hbp.vn//images/jdownloads/screenshots/mkd.jpg/
  2. http://www.faa.edu.vn//images/jdownloads/screenshots/mkd.jpg
  3. http://www.webdesign.fov.vn//images/jdownloads/screenshots/mkd.jpg
  4. http://appweb.vn//images/jdownloads/screenshots/mkd.jpg
  5. http://ngoccamera.vn/wow.htm
  6. http://www.saovangdatviet.com.vn/
  7. http://tongdaidienthoai.com.vn/
  8. http://tkcomputer.vn/
  9. http://eled.com.vn/wow.htm
  10. http://www.longlang.com.vn/dz.htm

Bình luận