Cảnh báo website bị tấn công ngày 09/03/2014

Trong ngày 09/03/2014, có 13 website tên miền .vn bị hack. Có một điều buồn cười là có những cái tên chẳng liên quan gì đến giáo dục như thammyviet, jobathome lại được cấp tên miền .edu (!). Sau đây là danh sách cụ thể:

1. http://daynghehanel.com.vn/ganteng.gif

2. http://thammyviet.edu.vn/forum.php

3. http://phauthuatkhuonmatnoisoi.vn/forum.php

4. http://duockhoa.edu.vn/forum.php

5. http://workathome.edu.vn/forum.php

6. http://jobathome.edu.vn/forum.php

7. http://careerathome.edu.vn/forum.php

8. http://ucchau.edu.vn/forum.php

9. http://careerpartimeonline.edu.vn/forum.php

10. http://earnmomeyonline.edu.vn/forum.php

11. http://careeronline.edu.vn/forum.php

12. http://careerlink.edu.vn/forum.php

13. http://careerpartime.edu.vn/forum.php

Cảm ơn VIS Team đã cảnh báo.

Bình luận