Cảnh báo website bị tấn công ngày 09/03/2014

Trong ngày 09/03/2014, có 13 website tên miền .vn bị hack. Có một điều buồn cười là có những cái tên chẳng liên quan gì đến giáo dục như thammyviet, jobathome lại được cấp tên miền .edu (!). Sau đây là danh sách cụ thể: 1. http://daynghehanel.com.vn/ganteng.gif 2. http://thammyviet.edu.vn/forum.php 3. http://phauthuatkhuonmatnoisoi.vn/forum.php 4. http://duockhoa.edu.vn/forum.php 5. http://workathome.edu.vn/forum.php 6. 7. http://careerathome.edu.vn/forum.php 8. http://ucchau.edu.vn/forum.php 9. http://careerpartimeonline.edu.vn/forum.php 10. http://earnmomeyonline.edu.vn/forum.php 11. http://careeronline.edu.vn/forum.php 12. http://careerlink.edu.vn/forum.php 13. http://careerpartime.edu.vn/forum.php Cảm ơn VIS Team đã cảnh báo.
Kinh nghiệm thực tập 2 năm tại một công ty an toàn thông tin, nghiên cứu chuyên sâu về Web Security,Network Monitoring