cảnh báo website bị tấn công ngày 10/3/2014

-
trong ngày 10/3/2014 đã có 7 website bị tấn công bởi nhóm hacker Back-DOOR, tuy số lượng website có giảm so với vài ngày trước, nhưng trên thực tế số lượng site ở Việt Nam có lỗ hổng là rất lớn.
  1. http://jenspa.vn/qq.htm
  2. http://tietkiemxanghoangson.com.vn/ganteng.gif
  3. http://bepnhat.vn/ck.htm
  4. http://ktlnn.tvu.edu.vn/ck.htm
  5. http://songiada.com.vn/ganteng.gif
  6. http://www.tmcphotography.vn/ganteng.gif
  7. http://www.bepgasnhapkhau.com.vn/ck.htm