Các nhà sản xuất bắt buộc cập nhật bảo mật Android 3 tháng một lần

LiLy Le
-
Để tránh tin tặc tấn công hệ thống do chậm hoặc thiếu cập nhật, từ nay Google bắt buộc cập nhật bảo mật Android 3 tháng một lần. securitydaily_bảo mật Android Mỗi lần Google tung ra bản bản vá bảo mật cho Android, rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp sử dụng Để tránh tin tặc tấn công hệ thống do chậm hoặc thiếu cập nhật, từ nay Google bắt buộc cập nhật bảo mật Android 3 tháng một lần.nền tảng này có nguy cơ bị tin tặc tấn công vì nhà sản xuất thiết bị không đưa ra bản vá thường xuyên và đúng quy trình. Để giải quyết vấn đề này, Google công bố sẽ bắt buộc cập nhật bảo mật Android thường xuyên. Trong một số điều khoản hợp tác, Google bắt buộc cập nhật bảo mật Android nếu không nhà sản xuất thiết bị sẽ mất chứng nhận Google khi sản xuất các dòng thiết bị Android tiếp theo.

Điều khoản mới của Google về bắt buộc cập nhật bảo mật Android

Theo bản hợp đồng giữa Google và các nhà sản xuất bị báo chí khai thác được gần đây, những nhà sản xuất sẽ bị bắt buộc cập nhật bảo mật Android thường xuyên cho các thiết bị phổ biến. Tiêu chí đánh giá thiết bị phổ biến bao gồm: sản xuất sau ngày 31/01/2018 và được hơn 100,000 người sử dụng. Các nhà sản xuất thiết bị bắt buộc cập nhật bảo mật Android ít nhất 4 lần trong năm đầu tiên (chưa có con số cho năm thứ hai). Bên cạnh đó, bản hợp đồng này cũng chỉ rõ các nhà sản xuất không được phép tung bản vá lỗ hổng chậm hơn 90 ngày. Nói cách khác, mỗi 3 tháng nhà sản xuất cần tung một bản vá bảo mật một lần. Người phát ngôn của Google cho biết 90 ngày là “mức bắt buộc cập nhật bảo mật Android tối thiểu”. Hiện tại, điều khoản của bản hợp đồng mới giữa Google và các nhà sản xuất vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu trở thành hiện thực thì điều khoản bắt buộc cập nhật bảo mật Android sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo mật và tạo thuận lợi cho hàng triệu người dùng Android.
Theo bản hợp đồng giữa Google và các nhà sản xuất bị báo chí khai thác được gần đây, những nhà sản xuất sẽ bị bắt buộc cập nhật bảo mật Android thường xuyên cho các thiết bị phổ biến. Tiêu chí đánh giá thiết bị phổ biến bao gồm: sản xuất sau ngày 31/01/2018 và được hơn 100,000 người sử dụng.
// Pseudo code
func CompareInsensitive(a, b string) bool { 
  // loop over string a and convert every rune to lowercase
  for i := 0; i < len(a); i++ { a[i] = unicode.ToLower(a[i]) }
  // loop over string b and convert every rune to lowercase
  for i := 0; i < len(b); i++ { b[i] = unicode.ToLower(b[i]) }
  // loop over both a and b and return false if there is a mismatch
  for i := 0; i < len(a); i++ {
    if a[i] != b[i] { 
      return false
    }
  }
  return true
}

THN