Chứng chỉ SSL/TLS miễn phí đã được chấp nhận trong các trình duyệt web lớn

Let’s Encrypt vừa có một bước tiến gần hơn đến mục tiêu cung cấp chứng chỉ HTTPS miễn phí dành cho bất cứ ai. Let’s Encrypt – cơ quan chứng thực (Certificate authority) chứng chỉ mã nguồn mở miễn phí, tự động – vừa mới thông báo rằng, chứng chỉ của họ đã được tin cậy và hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt Web lớn.

Let’s Encrypt cho phép bất kì website nào cũng có thể bảo vệ người dùng với chứng chỉ SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security), mã hóa toàn bộ lưu lượng giữa người dùng và website. Không chỉ miễn phí, sáng kiến mới có giúp thực thi HTTPS được dễ dàng hơn. Người dùng có thể hoạt động trực tuyến, thanh toán mua hàng một cách an toàn.

Trang chứa bản chứng minh của chứng chỉ miễn phí https://helloworld.letsencrypt.org/ nay đã hoạt động bình thường trên các trình duyệt Mozilla, IE, Safari, Chrome …  mà không đưa ra cảnh báo lỗi. Dự kiến Let’s Encrypt sẽ đi vào hoạt động chính thức vào thấng 11 sắp tới.

Let’s Encrypt thử nghiệm phát hành chứng chỉ miễn phí đầu tiên vào cuối tháng trước và tích cực hợp tác và các nhà cung cấp trình duyệt nhằm ghi nhận chứng chỉ của họ. Cơ quan chứng thực mã nguồn mở được điều hành bởi nternet Security Research Group (ISRG) , hỗ trợ bởi tổ chức Electronic Frontier Foundation (EFF), Mozilla, Cisco, Akamai, và nhiều đơn vị khác.

THN

Bình luận