Những điều bạn cần biết về Dự luật chống mã hóa của Úc

-

Hạ viện Úc cuối cùng đã thông qua Dự luật chống mã hóa của Úc mang tên “Dự luật trợ giúp và truy cập viễn thông 2018” vào thứ 5 tuần qua.

securitydaily_ Dự luật chống mã hóa của Úc Dự luật chống mã hóa của Úc sẽ cho phép các bên thực thi pháp luật bắt buộc Google, Facebook, WhatsApp, Signal và các công ty đa phương tiện khác cho các đơn vị này truy cập dữ liệu mã hóa. Chính phủ Úc cho rằng dự luật này rất quan trọng với an ninh quốc gia và là một công cụ hữu ích giúp bên thực thi pháp luật có thể đấu tranh với các loại tội phạm nghiêm trọng như hình sự, khủng bố, buôn ma túy, buôn lậu và xâm hại tình dục… Vì cả hai đảng (Đảng liên minh và Đảng lao động) đều ủng hộ Dự luật chống mã hóa của Úc nên dự luật này sẽ sớm trở thành bộ luật chính thức, có hiệu lực đầu năm 2019. Mặc dù không có chi tiết cụ thể về thẩm quyền mà Dự luật chống mã hóa của Úc sẽ thực hiện đối với dữ liệu riêng tư của người dùng nhưng trong đó sẽ có điều khoản bắt buộc các công ty cung cấp 03 mức độ trợ giúp như sau: – Yêu cầu trợ giúp kỹ thuật (TAR): Đây là một thông báo yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp “trợ giúp tự nguyện” cho bên thực thi pháp luật để “bỏ tường bảo vệ, cung cấp thông tin kỹ thuật, cài đặt phần mềm và cung cấp truy cập thiết bị…”. – Thông báo trợ giúp kỹ thuật (TAN): Thông báo yêu cầu các công ty kỹ thuật trợ giúp trong khả năng, cung cấp những dữ liệu khả thu để giải mã những thông tin bị mã hóa. – Thông báo khả năng kỹ thuật (TCN): Thông báo yêu cầu các công ty “xây dựng thêm khả năng” giải mã thông tin cho các đơn vị thực thi pháp luật. Các công ty sẽ phải đối mặt với án phạt khá cao nếu không tuân thủ bộ luật.

Dự luật chống mã hóa của Úc cho phép chính phủ lấy dữ liệu người dùng

Dự luật chống mã hóa của Úc không cho phép các công ty sử dụng backdoor hoặc bỏ lớp bảo vệ hay bất kỳ cách truy cập trái phép nào khi thực hiện yêu cầu của chính phủ. Thay vào đó, dự luật chống mã hóa của Úc đặt mục tiêu truy cập thông tin một cách hợp pháp. Nói cách khác, chính phủ Úc muốn truy cập dữ liệu trước khi bị mã hóa hoặc sau khi được giải mã. Đây là trích dẫn từ Dự luật chống mã hóa của Úc mới được phê chuẩn: “Dự luật cho phép chính phủ yêu cầu nhà sản xuất loa cài đặt tính năng nghe lén trong hộ gia đình, yêu cầu nhà cung cấp theo dõi dữ liệu sức khỏe người dùng, yêu cầu người phát triển công cụ mở khóa thiết bị cụ thể…”

Liên minh Five Eyes: Phản ứng với Dự luật chống mã hóa của Úc

Úc là một thành viên trong liên minh Five Eyes cùng với Mỹ, Anh, Canada và New Zealand với quan điểm “Không có quyền riêng tư tuyệt đối” và mã hóa end-to-end “không nên áp dụng quá phổ biến”. Dự luật chống mã hóa của Úc cũng giúp các cơ quan chính quyền chống lại vấn đề “going dark” (thiếu thông tin) khi không thể truy cập và giải mã các dữ liệu và tin tức bị mã hóa.

Apple – Mã hóa đơn giản chỉ là toán học

Apple phản hồi việc thông qua Dự luật chống mã hóa của Úc bằng phát biểu: “Mã hóa thực ra chỉ là toán học. Bất kỳ quá trình nào làm yếu đi thuật toán bảo vệ dữ liệu người dùng sẽ làm yếu đi lớp bảo mật cho tất cả mọi người.” Kể cả khi Dự luật chống mã hóa của Úc không làm yếu đi lớp mã hóa hay bỏ tường bảo vệ thì các công ty kỹ thuật vẫn cho rằng việc làm yếu lớp mã hóa sẽ ảnh hưởng quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng.

THN