Facebook triển khai OpenPGP cho phép người dùng gửi email mã hóa

facebook-security

Facebook cho phép người dùng sử dụng chuẩn mã hóa OpenPGP nhằm bảo vệ email thông báo gửi bởi công ty, và chia sẻ khóa mã hóa công khai với bạn bè. Điều này giúp người dùng bảo vệ những tin nhắn riêng tư và nhạy cảm của người dùng trước tin tặc.

Facebook cho biết họ đang dần dần triển khai một tính năng mới cho phép người dùng thêm khóa công khai OpenPGP vào hồ sơ của họ; khóa này có thể sử dụng để mã hóa email thông báo ‘end-to-end’ gửi từ Facebook đến tài khoản email đăng kí của bạn.

facebook_pgp_1

 

11391717_1612770812296397_2216033484062464781_n

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG PGP

Bạn sẽ cần phải cài đặt thêm một vài phần mềm dưới đây:

  • GPG4Win: GNU Privacy Guard for Windows hay GnuPG
  • Enigmail Mozilla
  • Thunderbird

Thông qua GPG4Win, bạn sẽ tạo được khóa công khai và riêng tư PGP. Khóa công khai giúp là khóa mà người khác cần biết trước khi bạn gửi thư mã hóa đi. Và khóa riêng tư sẽ dùng để giải mã email mà bạn nhận. Bạn có thể tải lên khóa công khai bằng cách vào cài đặt thay đổi liên hệ trong hồ sơ của mình. Người dùng sẽ có một khóa riêng tư duy nhất và không thể đăng tải khóa riêng tư lên vì Facebook sẽ chặn nó.

Nếu bạn làm mất khóa riêng tư, bạn sẽ không thể giải mã được email. Nguy hiểm hơn có thể mất tài khoản Facebook nếu bạn yêu cầu một mật khẩu mới và không thể giải mã được email chứa đường dẫn reset mật khẩu.

Tính năng mới này chỉ làm việc trên máy tính mà chưa hỗ trợ phiên bản di động. Mã hóa PGP rất hiệu quả trong việc sử dụng rộng rãi và Facebook đang có những bước tiến quan trọng bảo vệ kết nối riêng tư người dùng.

techworm

 

Bình luận