Google vô hiệu hóa NPAPI trong Chrome

google-chrome-680x400

Với bản cập nhật Chrome 42 vào tuần này, Google đã vá hơn 40 lỗ hổng. Nhưng thay đổi bảo mật quan trọng nhất trong phiên bản mới chính là việc Google quyết định vô hiệu hóa NPAPI, cũng có thể hiểu là mặc định tắt các plugin như Java và Silverlight.

Google đã cảnh báo lập trình viên và người dùng về điều này hơn một năm trước và dần dần thay đổi cách Chrome xử lý một vài plugin. Công ty đã bắt đầu yêu cầu người dùng nhấn vào để chạy plugin phụ thuộc NPAPI, một API được thiết kế giúp mở rộng chức năng của trình duyệt. Đây là cách thức hữu dụng đầu tiên dành cho lập trình viên muốn thêm các chức năng mới vào trình duyệt. Nhưng hiện nay NPAPI thực sự không cần thiết và gây ra nhiều vấn đề hơn.

Google đã tiếp cận thay đổi này một cách dần dần vì nhiều plugin phổ biến phụ thuộc vào nó, ví dụ như Java và  Silverlight. Và bước cuối cùng Google thực hiện là vô hiệu hóa hoàn toàn NPAPI trong Chrome 42. Google cung cấp một cài đặt đè dành cho người dùng thông qua chrome://flags/#enable-npapi và các doanh nghiệp thông qua Enterprise Policy có thể bật lại NPAPI trong khi các plugin thay đổi. Cài đặt này sẽ biến mất vào cuối năm nay, trong Chrome 45, Google sẽ loại bỏ hoàn toàn hỗ trợ NPAPI ra khỏi trình duyệt.

 

 

Bình luận