Hack codegen – Mã nguồn mở Facebook để viết các mã

Facebook đã mở mã nguồn Hack Codegen – thư viện cho phép tự động tạo mã Hack, cho phép các nhà phát triển bên ngoài tự động hóa một số công việc thường xuyên trong khi phát triển các chương trình lớn.

HACK là ngôn ngữ lập trình riêng của Facebook được thiết kế để xây dựng các trang web phức tạp và các phần mềm khác một cách nhanh chóng và không có nhiều lỗ hổng. Ngôn ngữ lập trình HACK được phát triển cho HipHop Virtual Machine (HHVM) – một máy ảo mã nguồn mở được thiết kế để thực thi các chương trình viết bằng Hack và PHP. Top 20 khung mã nguồn mở hàng đầu trên Github chạy trên HHVM.

Trong khi thực hiện việc công bố mã nguồn mở Hack Codegen, tự động tạo ra mã hack, kỹ sư phần mềm của Facebook, Alejandro Marcu cho biết trong một bài đăng blog: “Để có thể tạo ra mã thông qua hệ mã tự động cho phép [các nhà phát triển] tạo các khung khai báo và được dịch sang mã Hack-chất lượng cao. Chúng tôi đã sử dụng Hack Codegen tại Facebook trong một thời gian. Sau khi nhìn thấy rất nhiều thành công nội bộ, chúng tôi mở mã nguồn thư viện này để nhiều người có thể tận dụng lợi thế của nó”.

Trước Hack Codegen, các kỹ sư Facebook sử dụng các chuỗi móc để tạo ra mã khởi động thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên đơn giản, giống như tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu sinh nhật của người dùng. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông xã hội khổng lồ mới phát hiện ra rằng kỹ thuật này không đủ tốt để mở rộng quy mô và nhận ra rằng nó cần một thư viện tốt để tạo ra mã. Điều này dẫn đến sự ra đời của Hack Codegen.

Hack Codegen đơn giản hoá hệ mã bằng cách giúp các nhà phát triển tạo ra một lược đồ, nắm giữ mã cho nhiều lần sử dụng, và là một cách để tạo ra tất cả các chức năng liên quan cần thiết để hỗ trợ mã. Thư viện này chỉ cần một nhà phát triển để cung cấp các chi tiết cần thiết về việc thực hiện cụ thể, mặc dù phần còn lại của nhiệm vụ được thực hiện bởi các phần mềm, chẳng hạn như tạo ra các lớp học, các biến, phương pháp, chức năng, giao diện, tập tin, và các block tiêu chuẩn khác của mã.

Thư viện Hack Codegen bao gồm:

  • Hack_builder để đối phó với sự trùng hợp
  • Các dòng mới
  • Sự thụt dòng
  • Các dấu ngoặc nhọn
  • Từ khóa Hack
  • Bộ sưu tập
  • File đăng ký để tái tạo mã tự động khi một giản đồ được thay đổi

Các phiên bản mã nguồn mở của Hack Codegen có sẵn trên GitHub.

THN

 

Bình luận