Chính phủ Mỹ thách thức hack Lầu Năm Góc

Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch nâng cao khả năng an ninh mạng của mình bằng cách kêu gọi một chương trình Bug Bounty lần đầu tiên của chính phủ, chính thức mời hacker tham gia cuộc thi tấn công Lầu Năm Góc.

Đây là một chiến dịch có tên “Tấn công Lầu Năm Góc”, tập hợp các hacker và các chuyên gia nghiên cứu bảo mật tại Mỹ tấn công những website công khai của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chương trình bắt đầu vào tháng 4/2016 và người tham dự sẽ có thể được trao thưởng bằng tiền mặt.

Hacker muốn tham dự chương trình cần được quân đội kiểm duyệt lí lịch sau khi đăng kí và trước khi tìm ra lỗ hổng trong hệ thống. Thêm vào đó, họ sẽ được truy cập vào một chương trình đặc biệt được chuẩn bị trước chứ không phải cơ sở hạ tầng trọng điểm của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang quản lí 488 website liên quan đến mọi thứ từ các đơn vị quân đội đến các chương trình bảo vệ quốc gia. Chương trình được mong chờ tìm thấy những hacker tài giỏi nhất với các công nghệ và quy trình giúp Bộ Quốc phòng tìm ra các giải pháp an toàn hơn và bảo vệ quốc gia tốt hơn.

Cùng lúc với việc thực hiện chiến dịch đặc biệt này, bộ trưởng Ashton Carter cũng thành lập một ủy ban có tên “Cố vấn cải tiến Quốc phòng”. Đây là một ủy ban đặc biệt sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng và giúp đỡ Bộ Quốc phòng điều tra các cuộc tấn công mạng. Chủ tịch điều hành Eric Schmidt của công ty Alphabet sẽ là người đứng đầu ủy ban này.

Reuters, THN

Bình luận