Hacker tấn công website UBND huyện Chư Sê – Gia Lai

Hôm nay, hacker đã tấn công website chính của UBND huyện Chư Sê – Tỉnh Gia Lai. Hacker đã upload một file chứa nội dung chứng tỏ kẻ tấn công đã có toàn quyền kiểm soát hệ thống.
Hacker tấn công website UBND huyện Chư Sê - Gia Lai
Hacker tấn công website UBND huyện Chư Sê – Gia Lai
Kẻ tấn công có nickname là : Hmei7 được cho là 1 hacker của Indonexia. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống và tránh việc mất mát thông tin. Quý tổ chức nên thực hiện các biện pháp kiểm tra, đánh giá và khắc phục ngay các lỗ hổng trên hệ thống. Thank for VIS TEAM!