Khách hàng có thể phải trả tiền để sử dụng μTorrent

Ứng dụng phần mềm chia sẻ dữ liệu phổ biến peer to peer (mạng ngang hàng) đang hướng tới một tầm cao mới bằng kế hoạch yêu cầu người dùng trả tiền để sử dụng phần mềm của họ.

μTorrent là một trong những máy con của BitTorrent Inc (công ty mẹ), thực hiện một giao thức BitTorrent, trong đó mỗi khách hàng có khả năng tạo, xuất bản, và truyền tập tin bất kỳ trên cùng hệ thống mạng, và sử dụng giao thức bittorrent.

μTorrent là phần mềm miễn phí và để hỗ trợ phần mềm này, công ty sử dụng gói phần mềm để bù đắp các chi phí mà theo công ty cho biết “nếu không làm vậy, thì người dùng sẽ phải trực tiếp trả tiền”. Nhóm  μTorrent cũng cho biết thêm: “Đây là một mô hình doanh thu quen thuộc thường được các công ty phần mềm sử dụng. Nó cho phép chúng tôi tài trợ cho các chi phí liên quan đến sự phát triển phần mềm, cũng như các dự án và sáng kiến ​​khác”.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải tại Torrent Freak, nhóm nghiên cứu cũng cho hay, cách tiếp cận mô hình doanh thu này không hoàn toàn mang lại sự hài lòng, vì nó đòi hỏi sự thỏa hiệp và làm giảm trải nghiệm dành cho người dùng cao cấp.

Về cơ bản, μTorrent muốn cung cấp phương tiện tốt nhất cho người dùng của họ bằng ý tưởng mang lại sự thay đổi trong mô hình doanh thu của họ. Và cách thức này, theo nhận xét của BitTorrent Inc., sẽ  khuyến khích các đội nhóm làm việc tại  μTorrent làm việc chăm chỉ hơn. Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh mục tiêu của họ rất đơn giản:

  • Tiếp tục giữ vững vị trí của μTorrent là phần mềm chia sẻ sẵn có tốt nhất
  • Cung cấp cho người dùng những tùy chọn rõ ràng để hỗ trợ μTorrent
  • Cởi mở và minh bạch trong suốt toàn bộ quá trình

Hiện nay, với số lượng hơn 170 triệu người dùng, μTorrent quyết tâm thực hiện bước tiến này. Cùng với đó, công ty mẹ sẽ đưa ra một số yêu cầu:

  • Phí sử dụng hàng tháng, hàng năm hoặc thậm chí là phí trả cho thuê bao trọn đời sử dụng các phiên bản tương lai của μTorrent
  • Một khoản phí đáng kể để mua/ được cấp giấy phép cho một thuê bao trọn đời
  • Một phiên bản mới của μTorrent với tính năng hạn chế; muốn sử dụng tất cả các tính năng, người dùng được yêu cầu trả một khoản tiền

Một trong những mô hình của BitTorrent là BitTorrent Sync đã chạy mô hình doanh thu như vậy, và đã thu được một khoảng tiền lớn từ người dùng.

Trong trường hợp thuê bao trọn đời, công ty có thể không thực hiện mô hình này, vì số lượng người dùng truy cập μTorrent là người dùng có mức thu nhập trung bình, và họ có thể thấy dịch vụ thu phí là một gánh nặng cho họ.

THN

Bình luận