Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Recuva là công cụ khôi phục dữ liệu rất dễ sử dụng. Chương trình cho phép bạn quét tìm và khôi phục lại những tài liệu, tệp, thư mục hay những thông tin khác như thư điện tử, tệp ảnh hay phim. Recuva cũng cung cấp phương pháp xóa an toàn giúp bạn xóa những thông tin bảo mật quan trọng và nhạy cảm.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng Recuva.

1. Hướng dẫn cài đặt Recuva

Việc cài đặt chương trình Recuva khá dễ dàng và nhanh chóng. Để tiến hành cài đặt Recuva hãy theo những bước sau:

Bước 1Nhấn đúp chuột vào 13; hộp thoại Open File – Security Warning có thể xuất hiện. Nếu vậy, hãy chọn 02 để kích hoạt hộp thoại sau:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 1: Hộp thoại Ngôn ngữ Cài đặt

Bước 2Nhấn chọn 04 để mở cửa sổ Thuật sĩ Cài đặt Recuva.

Bước 3Nhấn chuột vào 06 để kích hoạt cửa sổ Đồng ý Bản quyền. Hãy đọc kỹ Thông tin Bản quyền trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 4Nhấn 07 để mở cửa sổ Lựa chọn Thư mục Cài đặt,

Bước 5Nhấn chuột vào 06 để mở cửa sổ Lựa chọn Cài đặt.

Bước 6Nhấn vào hộp chọn Install optional Yahoo!toolbar để bỏ chọn lựa cài đặt thành phần này như trong Hình 2 dưới đây:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 2: Cửa sổ Lựa chọn Cài đặt với thành phần Yahoo! toolbar không được chọn

Bước 6bNhấn vào “Install for anyone using thís computer” để bỏ chọn lựa cài đặt thành phần này như trong Hình 2b dưới đây:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 2b: Cửa sổ Lựa chọn người dùng chương trình

Bước 7Nhấn vào 10 để bắt đầu cài đặt Recuva. Thanh trạng thái tiến trình cài đặt sẽ xuất hiện và ẩn đi ngay sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Bước 8Nhấn 12 để hoàn thành việc cài đặt Recuva.

Bạn đã cài đặt chương trình Recuva thành công, giờ bạn có thể tiến hành việc khôi phục và/hoặc xóa an toàn thông tin cá nhân nhạy cảm trên máy tính.

2. Hướng dẫn quét tìm các tập tin

Để bắt đầu tiến hành việc quét tìm các tệp đã bị xóa, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1Nhấn vào 15 hoặc chọn Start > Programs > Recuva > Recuva để khởi động chương trình, và cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 3: Cửa sổ Chào mừng Sử dụng Thuật sĩ Recuva

Bước 2Nhấn chọn 18 để kích hoạt cửa sổ sau:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 4: Cửa sổ Thuật sĩ Recuva chọn Loại tệp

Bước 3Chọn lựa chọn Khác như trong Hình 4, sau đó nhấn 18 để tiếp tục, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 5: Cửa sổ Thuật sĩ Recuva Xác định Vị trí Tệp

Lưu ý Lựa chọn mặc định trong cửa sổ Thuật sĩ Recuva Xác định Vị trí Tệp là tôi không chắc chắn. Lựa chọn này sẽ mở rộng việc quét tìm tới tất cả các ổ đĩa trong hệ thống bao gồm cả các ổ cẵm ngoài ngoại trừ các ổ đĩa CD/DVD hay ổ đĩa quang. Do đó quá trình quét có thể sẽ lâu hơn nhiều để đưa ra kết quả tìm kiếm.

Các tệp thường xuyên bị xóa khỏi Thùng Rác (Recycle Bin) và trong hệ điều hành Windows, để hạn chế tối đa khả năng xóa nhầm thông tin quan trọng của bạn.

Bước 4Nhấn chọn lựa chọn Trong Thùng Rác (In the Recycle Bin) như trong Hình 3 bên trên, và chọn 18 để mở cửa sổ sau:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 6: Cảm ơn, Recuva đã sẵn sàng quét tìm tệp

Bước 5Nhấn 22 để bắt đầu quá trình khôi phục các tệp tin đã bị xóa.

Trong tiến trình khôi phục tệp, hai thanh trạng thái tiến trính sẽ xuất hiện kế tiếp nhau. Thanh Quét ổ đĩa để tìm tệp bị xóa sẽ liệt kê tất cả những tệp bị xóa được tìm thấy. Và thanh Phân tích nội dung tệp sẽ nhóm và sắp xếp các tệp tìm thấy theo loại tệp và mức độ có thể phục hồi. Các thanh trạng thái này cũng sẽ hiển thị thời gian quét tìm và phân tích. Giao diện chính của Piriform Recuva cũng có thể trông giống như sau:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 7: Giao diện người dùng của Piriform Recuva hiển thị các tệp đã bị xóa

Giao diện người dùng Piriform Recuva sẽ liệt kê thông tin về từng tệp đã bị xóa, sắp xếp chúng theo sáu cột. Mỗi mô tả các thông tin cụ thể như sau:

Tên tệp: Cột này hiển thị tên và phần mở rộng của tệp bị xóa. Nhấn vào nhãn Tên tệp để sắp xếp các tệp bị xóa được tìm thấy theo thứ tự vần chữ cái.

Đường dẫn: Cột này hiển thị đường dẫn tới thư mục chứa tệp được tìm thấy. Giả sử lựa chọn Trong Thùng Rác (In the Recycle Bin) được chọn, đường dẫn được hiển thị sẽ là C:RECYCLER cho tất cả các tệp đã bị xóa. Nhấn vào nhãn Đường dẫn để xem toàn bộ các tệp thuộc một thư mục cụ thể.

Lần sửa cuối: Cột này hiển thị thời gian tệp được thay đổi trước khi bị xóa, và thông tin này rất hữu ích để xác định một tệp bạn muốn khôi phục. Nhấn nhãn Lần sửa cuối để liệt kê tệp theo thời gian thay đổi gần nhất hoặc lâu nhất.

Kích cỡ: Cột này hiển thị kích cỡ của tệp. Nhấn vào nhãn Kich cỡ để liệt kê các tệp bị xóa theo thứ tự tệp lớn nhất hay nhỏ nhất.

Trạng thái: Cột này hiển thị thông tin mở rộng về khả năng khôi phục tệp, và tương ứng với các biểu tượng trạng thái tệp đã đề cập ở Hình 8 phía dưới. Nhấn nhãn Trạng thái để sắp xếp các tệp bị xóa theo ba loại cơ bản, và liệt kê chúng theo các mức từHoàn hảo đến Không thể khôi phục.

Chú thích: Cột này hiển thị thông tin giải thích vì sao một tệp có thể hoặc không thể khôi phục được, và thông tin thêm về tệp đã ghi đè lên tệp bị xóa trong Bảng Quản lý Tệp Chính của Windows (Windows Master File Table). Nhấn vào nhãn Nhận xétđể xem thông tin thêm về một hay một nhóm tệp bị xóa đã bị ghi đè lên.

Mỗi tệp được gán một biểu tượng màu trạng thái xác định thông tin về khả năng khôi phục:

Khôi phục dữ liệu bị xóa với Recuva

Hình 8: Biểu tượng màu trạng thái

Dưới đây mô tả các màu trạng thái cụ thể:

  • Màu xanh lá cây: Khả năng khôi phục toàn bộ tệp là hoàn hảo.
  • Màu da cam: Khả năng khôi phục tệp là khá cao.
  • Màu đỏ: Khả năng khôi phục tệp là rất thấp.

Sau đó, lựa chọn những tệp bạn muốn khôi phục, bấm “Phục hồi”. Recuva sẽ mang chúng trở lại với bạn 🙂

Nguồn: securityinabox.org

Bình luận