Lộ thông tin cá nhân Của 1.3 triệu khách hàng Công Ty Viễn Thông lớn nhất nước Pháp

-

France-Telecom-Orange-Hacked-data-breach

Công ty dẫn đầu về truyền thông Orange của Pháp bị tấn công  bởi một lỗ hổng dữ liệu lớn lần thứ hai chỉ trong vài tháng. Công ty này cho biết tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 1.3 triệu khách hàng thông qua cổng trực tuyến của công ty.

ORANGE BỊ TẤN CÔNG LẦN THỨ HAI TRONG VÒNG BA THÁNG

Tin tặc đã đánh cắp “một lượng thông tin cá nhân liên quan đến nhà đầu tư và khách hàng trong tương lai”, bao gồm họ tên, tên đệm, địa chỉ email, số điện thoại di động và cố định, ngày sinh cũng như tên của nhà cung cấp điện thoại di động và các nhà điều hành Internet.

Công ty cho biết, “Dữ liệu được phục hồi sẽ được sử dụng để liên lạc với những người liên quan bằng email, SMS hay qua điện thoại đặc biệt là để thực hiện mục đích đánh cắp thông tin cá nhân”

Vụ việc này đã được công ty này phát hiện vào ngày 18 tháng 4, nhưng cho  đến tận bây giờ công ty mới thông báo với khách hàng để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đảm bảo rằng các lỗ hổng bảo mật do tin tặc gây ra sẽ  được khắc phục.

HÃY CẨN TRỌNG VỚI CÁC VỤ TẤN CÔNG ĐÁNH CẮP THÔNG TIN

Chúng ta không biết được động cơ của bọn tội phạm mạng là gì, mọi người không biết điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu Cơ sở dữ liệu bị đánh cắp. Những kẻ tấn công biết được tên của người nhận, vì vậy rất có thể sẽ gây ra các thư rác và các cuộc tấn công đánh cắp thông tin.

Những vụ tấn công như thế này thường xuyên được trá hình dưới hình thức một email từ một công ty yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin nhạy cảm như mật khẩu, tên người dùng hay thông tin về tài khoản ngân hàng.

Orange cảnh báo “Dữ liệu thu thập được  sử dụng để liên lạc với những người liên quan bằng email , SMS hay điện thoại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân” Vào tháng Hai,  Orange tiết lộ một lỗ hổng bảo mật riêng biệt, trong đó hơn 800.000 email, mật khẩu, địa chỉ và số điện thoại đã bị đánh cắp từ website khách hàng của công ty. Orange cũng thông báo rằng công ty đã tìm được nguồn gốc của cuộc tấn công này và đã đệ trình thư khiếu nại tởi cảnh sát  về lỗ hổng dữ liệu này.

Theo The Hacker News