Lynis – Công cụ kiểm tra bảo mật cho hệ thống Unix/Linux

Lynis là một công cụ kiểm tra bảo mật cho hệ thống Unix/Linux mã nguồn mở. Mục đích chính giúp người dùng có thể kiểm tra và củng cố bảo mật trên nền tảng hệ thống Unix và Linux. Phần mềm này rất linh hoạt, có thể chạy trên hầu hết các hệ thống nền tảng Unix (bao gồm cả Mac).

lynis-screenshot

Cách thức hoạt động của Lynis

Lynis sẽ thực hiện hàng trăm quá trình kiểm tra độc lập để xác định tình trạng bảo mật của hệ thống. Tất cả các test này đều dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn an ninh chung. Ví dụ như tìm kiếm các phần mềm đã cài đặt và xác định lỗi cấu hình cụ thể. Lynis đi sâu hơn nữa, kiểm tra các thành phần trong phần mềm, kiểm tra liên quan đến các file cấu hình và đánh giá hiệu năng. Sau tất cả các test này, một báo cáo sẽ hiện thị với đầy đủ kết quả.

Các case điển hình sử dụng Lunis

  • Kiểm tra bảo mật
  • Quét lỗ hổng bảo mật
  • Làm hệ thống trở nên bảo mật hơn

Kiểm tra bảo mật hệ thống

Với các bộ phận IT vốn chịu nhiều áp lực, nhu cầu đảm bảo hệ thống an toàn lại ngày càng cao hơn. Đây là lí do tại sao kiểm ra bảo mật thường xuyên được yêu cầu. Nhưng để kiểm tra thủ công phải thực hiện quá nhiều công việc phức tạp, và các giải pháp chỉ là tìm ra vấn đề mà chưa giải quyết được. Với Lynis, việc kiểm tra trở nên nhanh chóng, thuận tiện và giá cả phải chăng. Các kiểm tra thực hiện bởi Lynis rất rộng. Từ bootloader đến các phần mềm, tất cả sẽ được kiểm tra. Bất kì gói dữ liệu bị hổng, cấu hình yếu hoặc những thiết đặt không cần thiết sẽ được phát hiện. Tăng cường bảo mật Để tăng khả năng phòng thủ của hệ thống, các biện pháp an toàn bảo mật bổ sung được thực hiện. Quá trình này được gọi là system hardening. Nó bao gồm việc loại bỏ những phần không cần thiết, hạn chế truy cập mặc định và thắt chặt quyền của các tiến trình và người sử dụng. Trong khi hệ thống dựa trên nền tảng Unix mặc định là khá an toàn, nhưng luôn luôn cần đến system hardening. Việc củng cố hệ thống mà không dùng đúng các công cụ sẽ gây mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh việc kiểm tra ban đầu, những thay đổi cần phải được lên kế hoạch thực hiện và thử nghiệm nhiều giai đoạn. Quét lỗ hổng bảo mật Giải pháp của chương trình này là quét lỗ hổng dựa vào máy chủ kết hợp chức năng quét qua mạng. Bằng cách này sẽ bao phủ nhiều hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn. Hầu hết các kiểm tra lỗ hổng đã được cài đặt sẵn. Các thông tin được thu thập cũng có thể sử dụng để xác định những điểm yếu không mong muốn trên hệ thống.

Tải về Lynis