Microsoft có kết hoạch bổ sung Secure Shell (SSH) lên Windows

windows-ssh-login

Hiện tại quản trị viên hệ thống Unix và Linux buộc phải tải phần mềm SSH client bên thứ ba như Putty trên Windows nhằm quản lý thiết bị và máy chủ bảo mật từ xa thông qua giao thức Secure Shell hay Shell Session (SSH). Sự bất tiện trên sẽ được Microsoft khắc phục trong thời gian tới.

Bạn sẽ không phải cài bất kì SSH client bên thứ ba nào nữa vì Microsoft đang làm việc để mang OpenSSH lên Windows. Đội ngũ PowerShell của Microsoft thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ và đóng góp với cộng đồng OpenSSH nhằm đưa SSH vào PowerShell và phần mềm Windows SSH.

Phiên bản tiếp theo của Windows PowerShell sẽ cho phép người dùng quản lý máy tính Windows và Linux thông qua SSH. Giám đốc của nhóm PowerShell cho biết họ nhận được một lượng lớn yêu cầu sử dụng giao thức Secure Shell và Shell session (SSH); để Linux có thể kết nối và quản lý Windows cũng như Windows kết nối và quản lý Linux.

SSH được thiết kế bảo mật tốt nhất trong việc truy cập kết nối từ máy tính này đến máy tính khác. Nó không chỉ mã hóa phiên làm mà còn cung cấp công cụ xác thực tốt với tính năng như truyền tải file và forward cổng mạng. Đây không phải lần đầu tiên Microsoft có kết hoạch đưa SSH vào nền tảng Windows. Trước đó họ cũng đã thử nghiệm nhưng chưa thành công.

Nhóm PowerShell sẽ cập nhật thông tin nhiều hơn và người dùng có thể mong đợi SSH trong thời gian ngắn sắp tới.

THN

Bình luận