Người dùng đang bị chính các ứng dụng điện thoại theo dõi

location-data-sharing

Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu bảo mật đến từ Carnegie Mellon cho thấy, một số ứng dụng điện thoại thông minh thu thập dữ liệu vị trí của người dùng 5398 lần chỉ trong vòng 14 ngày.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi 23 người dùng điện thoại thông minh Android trong 3 tuần. Và kết quả theo tuần như sau:

  • Tuần đầu tiên: 23 người được yêu cầu sử dụng các ứng dụng như họ thường làm hàng ngày.
  • Tuần thứ hai: Một ứng dụng có tên là App Ops được lắp đặt vào điện thoại để giám sát và quản lý dữ liệu của những ứng dụng đã được sử dụng.
  • Tuần thứ ba: Nhóm nghiên cứu bắt đầu gửi yêu cầu truy cập dữ liệu vị trí của người dùng hàng ngày.

Sau thời gian 3 tuần đó, các nhà nghiên cứu đã kết luận:

  • Một số ứng dụng Android đang theo dõi chuyển động của người dùng 3 phút một lần.
  • Một số ứng dụng đang cố gắng thu thập nhiều dữ liệu cần thiết hơn.
  • Ứng dụng Groupon yêu cầu tọa độ của một người tham gia 1.062 lần trong 2 tuần.
  • Ứng dụng Weather Channel yêu cầu vị trí thiết bị trung bình 2.000 lần trong 2 tuần, hoặc cứ 10 phút lại gửi yêu cầu một lần.

23 người tham gia không hề biết họ đang bị chính những ứng dụng dùng hàng ngày theo dõi và vô cùng ngạc nhiên khi thấy kết quả. Điều này hoàn toàn vi phạm đến quyền riêng tư và tự do cá nhân của người dùng. Vì thế, cách tự bảo vệ mình tốt nhất là người dùng nên kiểm tra và thiết lập lại cài đặt cho các ứng dụng trên điện thoại. Đồng thời gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết, không sử dụng đến.

Theo THN

Bình luận