Nguồn mở ‘Diffy’ của Twitter tự động tìm các lỗi trong mã

Sau khi Facebook mở nguồn Thrift Technology (một công cụ nội bộ được sử dụng bởi Facebook) vào năm 2007, đối thủ Twitter mang tới Diffy, một dịch vụ Twitter nội bộ.

Hôm qua, Twitter giới thiệu “Diffy”, một công cụ mã nguồn mở, giúp đỡ các nhà phát triển phần mềm phát hiện lỗi, kiểm tra và so sánh kết quả mà không cần viết nhiều mã.

Diffy đóng một phần quan trọng trong sự phát triển của Twitter. Là một dịch vụ – Twitter kịp thời đổi mới các phần của mã phức tạp và Diffy đi kèm với các kỹ thuật tự động hóa tiên tiến giúp Twitter có quy trình làm việc trơn tru và hiệu suất tối ưu.

Diffy đồng thời làm giảm các chương trình viết mã riêng biệt để kiểm tra lỗ hổng trong mã sửa đổi. Vì yêu cầu thiết lập tối thiểu của Diffy có khả năng thích nghi với bất kỳ loại môi trường nào. Giao tiếp dựa trên Apache Thrift và HTTP là các môi trường phức tạp, do vậy Diffy tự động tìm kiếm lỗi.

Nhưng, chính xác Diffy là gì?

Diffy chắc chắn tìm thấy lỗi, nhưng bằng cách đặt mã mới và cũ của bạn cạnh nhau để so sánh và đóng vai trò như một proxy và truyền các yêu cầu nó nhận được cho mỗi mã chạy. Sau đó, Diffy ghi nhận lại mọi quy hồi thu thập được từ những so sánh này.

“Tiền đề cho Diffy là nếu hai hệ thống xử lý của dịch vụ cùng phản hồi tương tự trước một tập hợp các yêu cầu lớn và đa dạng, thì khi đó [cả hai] hệ thống xử lý có thể được coi là tương đương, và hệ thống xử lý mới được tự do quy hồi”, Puneet Khanduri, một thành viên của đội các công cụ và framework của Twitter cho biết.

Tính năng nổi bật của Diffy là kỹ thuật hủy bỏ tiếng ồn hiện đại của nó, được coi là một yếu tố nổi bật hơn hẳn các công cụ phân tích quy hồi khác.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ @ Github của Diffy, và đánh giá nhận xét của Puneet Khanduri trên blog chính thức của Twitter.

THN

 

Bình luận