Những điều cần biết về chiến dịch lừa đảo lớn trên Facebook

Nhắm tới người dùng Facebook chứa có nhiều kiến thức về bảo mật, tin tặc đã phát động một chiến dịch lớn phát tán tự động malware qua việc sử dụng tin nhắn “leaked videos” nhằm thu hút người dùng truy cập tới trang web chứa mã độc.

malicious-facebook-campaign-620x264

Chiến dịch này sử dụng tên của người nổi tiếng và thiết lập theo cách đi kèm với một bức ảnh người nổi tiếng đó. Khi người dùng không cẩn thận nhấn vào đường dẫn sẽ chuyển hướng đến trang web chraksadqw.blogspot.nl/. Người dùng sẽ được yêu cầu tải về một tập tin chứa mã độc giả mạo là một video hoặc video codec. malicious-facebook-virus-600x66 Chúng sử dụng các tin nhắn tự động dưới đây để đánh lừa người dùng, tuy nhiên đây cũng không phải là tất cả các tin nhắn lừa đảo mà chiến dịch đã sử dụng:
 • Anjali Sudhanshu private leaked
 • Davit Odikadze private leaked
 • Giorgi Akobia private leaked
 • Lika Kurtanidze private leaked
 • Aman Ullah private leaked
 • Sk Shrivastava private leaked
 • Nika Nika private leaked
 • Zura Baxia private leaked
 • Roshani Toshniwal private leaked
 • Daniel Abing private leaked
 • Hama Maàmri private leaked
Các trang web lừa đảo cố gắng cài đặt phần mềm mã độc lên máy tính của nạn nhân.Những package được cài vào máy tình đều là mã độc, kết quả kiểm tra thông qua VirusTotal. Xem toàn bộ kết quả tại đâyFacebook-campaign-virus-600x551

Cyberwarzone