Oracle chiến thắng Google trong vụ kiện bản quyền API

Google-vs-Oracle_w_600

Tòa án tối cao Mỹ đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Google trong vụ kiện Java API xảy ra giữa Google và Oracle từ năm 2010. Oracle cáo buộc Google xâm phạm một số giao diện lập trình ứng dụng (API) của mình, bao gồm 37 Java package sử dụng trong hệ điều hành Android. Oracle yêu cầu đền bù 1 tỉ đôla thiệt hại vi phạm bản quyền. Phán quyết của toàn án ảnh hưởng lên toàn bộ ngành công nghiệp phần mềm. Khái niệm bản quyền là vấn đề nóng trong suốt nhiều thập kỉ qua, đồng nghĩa với việc sử dụng API không trả phí hoặc không được sự cho phép sẽ phải đối mặt với vấn đề luật pháp. Nếu một hãng có phần mềm bị sử dụng bởi công ty khác thông qua việc chỉnh sửa API và tuyên bố rằng công ty kia đã bắt chước API của hãng, thì công ty nắm bản quyền có thể thu phí. Điều này sẽ khiến ngành phần mềm chứng kiến nhiều vụ kiện tụng mới. Những dự án của Microsoft “Project Islandwood”  hay “Project Astoria” nhằm chuyển đổi iOS và Android API chạy trên Windows 10 có nguy cơ bị giải thể trước khi được tiến hành. Vào năm 2010, Android chưa trở thành hệ điều hành thống trị như hiện tại. Android phụ thuộc lớn vào Java vì ứng dụng được lập trình bởi ngôn ngữ này chạy trên máy ảo của điện thoại Android. Đại diện của Oracle cho biết: “Phán quyết của Tòa án tối cao là một thắng lợi mới dành cho ngành công nghiệp công nghệ phụ thuộc vào bảo vệ bản quyền phát minh”.

zdnet