Phát hành Ubuntu dành cho Windows 10

Hai tháng trước Microsoft tuyên bố có kết hoạch cho phép người dùng cài đặt ba phiên bản hệ điều hành Linux khác nhau – Ubuntu, Fedora và SUSE – trực tiếp thông qua Windows Store, cho phép chạy ứng dụng Windows và Linux song song song. Hiện tại người dùng có thể  tải về thông qua chương trình đăng kí dùng thử phiên bản thử nghiệm của Microsoft. Không giống như bản cài đặt Ubuntu thông thường, phiên bản Ubuntu chạy trong một hộp cát (sandbox) cùng với Windows 10 với các tương tác giới hạn. Phiên bản này chủ tập trung vào các công cụ dòng lệnh truyền thông như bash hoặc SSH. Hiện tại người dùng chỉ có thể  tải về thông qua chương trình đăng kí dùng thử phiên bản thử nghiệm của Microsoft. Phiên abrn chính thức sẽ được công bố trong bản cập nhật lớn Windows 10 Fall Creator Update vào tháng 10 năm nay.

Cách cài đặt và sử dụng Ubuntu trong Windows 10

Người dùng đăng kí sử dụng chương trình thử nghiệm của Microsoft Windows 10 Insiders Program với phiên bản cài đặt “Build 16215” có thể cài trực tiếp Ubuntu từ Windows Store. Sau khi cài đặt, người dùng cần bật tính năng “Windows Subsystem for Linux” như sau:
  • Mở Control Panel và truy cập cài đặt “Apps and features”.
  • Chọn “Programs and Features” trong cột bên phải.
  • Chọn “Turn Windows features on or off” tại menu bên trái.
  • Chọn “Windows Subsystem for Linux” và lưu lại.
  • Khởi động lại hệ thống.

Dù Microsoft không tiết lộ chính xác thời điểm người dùng có thể tiếp cận hai phiên bản hệ điều hành Linux Fedora và SUSE nhưng đây là động thái cho thấy Microsoft thực hiện đúng cam kết của mình với cộng đồng mã nguồn mở.
  • Năm 2013 ra mắt Visual Studio.
  • Năm 2014 mã nguồn mở .NET.
  • Năm 2015 mã nguồn mở Visual Studio Code Editor.
  • Năm 2016 làm việc với FreeBSD phát triển Virtual Machine image dành cho dịch vụ Azure cloud, lựa chọn Ubuntu là hệ điều hành dành cho dịch vụ điện toán Big Data của mình và tham gia hội viên Bạch kim trong Linux Foundation (mức hội viên cao nhất).

THN