Tag: SQL Injection

Hệ thống Yahoo! Contributor đóng cửa vì lỗ hổng SQL Injection

  Yahoo! Contributors Network (contributor.yahoo.com) là mạng lưới gồm những người tạo ra các nội dung như hình ảnh, video, bài v...
Bản cập nhật Havij 1.17 - Công cụ tự động tìm kiếm và khai thác lỗ hổng SQL Injection

Bản cập nhật Havij 1.17 – Công cụ tự động tìm kiếm và khai thác ...

Havij là một công cụ tự động giúp các tester thâm nhập để tìm kiếm và khai thác lỗ hổng SQL Injection trên một trang web. Sử ...
Cảnh báo lỗi SQL Injection và Unauthenticated trên website VietnamWorks.com

Cảnh báo lỗi SQL Injection và Unauthenticated trên website VietnamWork...

Vừa qua một lỗ hổng nghiêm trọng đã được phát hiện trên website VietNamWorks.com. Khai thác lỗ hổng này hacker có thể lấy toàn bộ ...

Cảm ơn bạn vì đã đăng ký!

Danh sách tổng hợp đầu tiên đã được gửi đi
Hãy kiểm tra hòm thư đến của bạn!