Thông báo về cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2014

Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin (SVATTT) là cuộc thi thường niên được tổ chức với sự tham dự của các trường đại học, học viện trong cả nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam và Cục Công nghệ thông tin (CNTT) – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của an toàn thông tin trong kỷ nguyên số và tăng cường kết nối của mọi cá nhân, tổ chức.

Nhằm kế hoạch nâng cao chất lượng các đội dự thi, năm nay trường ĐHBKHN sẽ tuyển chọn 15-20 sinh viên để bồi dưỡng tham dự cuộc thi và Viện CNTT&TT là nơi chịu trách nhiệm tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng sinh viên của trường tham gia cuộc thi này.

Vòng loại sơ tuyển tại trường

Đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Hình thức: Thi trắc nghiệm

Thời gian và địa điểm tổ chức

  • Thời gian : 9h00 ngày 12/04/2014
  • Địa điểm: Phòng 401, 501 – Nhà D9, Đại học Bách khoa Hà Nội

Các bạn sinh viên gửi thông tin đăng ký tới email ban tổ chức  svattt2014@soict.hust.edu.vn trước ngày 11/4/2014 để ban tổ chức tổng hợp, bao gồm thông tin như sau:

Tiêu đề email:

[Họ và tên] Đăng ký SVATTT 2014. Ví dụ [Nguyễn Văn A] Đăng ký SVATTT2014

Nội dung:

  • Họ và tên
  • Lớp
  • Khóa
  • Khoa(Viện)
  • MSSV

Thông tin chi tiết tại: http://soict.hust.edu.vn/index.php/thong-bao/thong-bao-khac/430-thong-bao-v-cu-c-thi-sinh-vien-v-i-an-toan-thong-tin-2014 

Bình luận