Thống kê tình hình an ninh website Việt Nam tháng 4 năm 2014

Tính đến ngày 27, tháng 4 có 351 website .vn của Việt Nam bị tấn công theo nguồn Zone-H.Điều đó có nghĩa là mỗi ngày có khoảng 12 website bị tấn công, hoặc 2 tiếng có 1 website bị kiểm soát.

Nếu so sánh với một vài nước trong khu vực thì con số này cũng không phải là quá khủng khiếp. Ví dụ: Thái Lan trong tháng có 391 site .th bị tấn công, hay con số 236 site .id của Indonesia. Như vậy chỉ có thể kết luận rằng, có quá nhiều website tồn tại lỗ hổng.

Biểu đồ thống kê các cuộc tấn công

1

2

3

4

5

Bình luận