Tính năng xác thực hai nhân tố được Google cải thiện dễ dàng hơn, nhanh hơn

Khi xảy ra những sự cố rò rỉ bảo mật các dịch vụ trực tuyến như LinkedIn, MySpace, Twitter và VK.com, xác thực hai nhân tố sẽ cứu bạn khỏi tay hacker.

Xác thực hai nhân tố hay thức thực hai bước là một cách hiệu quả bảo đảm an toàn cho tài khoản người dùng. Nhưng rất nhiều người dùng không kích hoạt tính năng này do sẽ phải chờ đợi thêm từ 10 đến 15 giây để nhận tin nhắn và gõ đoạn mã 6 chữ số.

Hiện tại, Google đã khiến quy trình xác thực hai nhân tố trở nên dễ dàng hơn với người dùng, cho phép bạn đăng nhập chỉ với một lần chạm thay vì phải gõ mã.

Thay vì phải nhập bằng tay đoạn mã 6 số nhận thông qua tin nhắn SMS hoặc từ một ứng dụng cấp xác thực, Google đã ra mắt một phương pháp mới có tên “Google Prompt” cho phép sử dụng một thông báo đẩy, người dùng chỉ cần chạm vào trên di động để có thể đồng ý đăng nhập.

Nói một cách khác, khi đăng nhập tài khoản, người dùng chỉ cần nhập vào mật khẩu và sẽ nhận được một thông báo trên di động hỏi rằng bạn có muốn đăng nhập hay không. Nếu chọn “Có”, bạn sẽ đăng nhập.

Cách cài đặt Google Prompt

Trước khi kích hoạt Google Prompt, bạn cần bật tính năng xác thực hai nhân tố cho tài khoản Google như sau

  • Truy cập vào myaccount.google.com và đăng nhập bằng tài khoản Google
  • Chọn “Đăng nhập vào Google”, sử dụng xác thực hai nhân tố.
  • Chọn “Bắt đầu” và nhập mật khẩu lại một lần nữa.
  • Cung cấp số điện thoại mà bạn muốn xác thực và chọn hình thức xác thực tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi, nhấn vào “Xong”.
  • Nhập mã 6 số từ tin nhắn hoặc cuộc gọi và chọn “Tiếp tục”.
  • Chọn “BẬT” xác minh hai bước.

Sau khi bật tính năng xác thực hai nhân tố, bạn cần sử dụng thiết bị Android hoặc iOS:

  • Tại mục “Thiết lập bước thứ hai thay thế” chọn Google prompt
  • Thêm điện thoại và chọn “Bắt đầu”
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình và bạn đã sẵn sàng sử dụng.

Người dùng iOS sẽ cần tải về ứng dụng Google Search đầu tiên và đăng nhập để sử dụng Google prompt. Người dùng Android chỉ cần cập nhật Google Play Service.

THN

Bình luận