Twitter bất ngờ đóng hơn 10000 tài khoản ISIS

Twitter đã thực hiện những hành động thích hợp đối với các tài khoản của ISIS và thành viên ủng hộ chúng bằng cách đóng 10000 tài khoản trong một chiến dịch của mình.

twitter ISIS

Vào thứ năm vừa qua, đại diện Twitter đã xác nhận thông tin rằng bộ phận quản lí vi phạm của công ty đã đóng 10,000 tài khoản chỉ trong một ngày – “vì đăng tải nội dung bạo lực”. Mặc dù chiến dịch của Twitter không liên quan đến chiến dịch OpISIS  của Anonymous, nhưng những thành viên của Anonymous như GhostSec và XRSOne đã giúp đỡ Twitter rất nhiều trong việc báo cáo các tài khoản xấu.

Vào đầu tháng 3, Twitter cũng đã dừng ít nhất hơn 2000 tài khoản liên quan đến ISIS. Tuy nhiên cũng có rất nhiều chỉ trích vì chính sách cấm đoán của Twitter, hoài nghi về hiệu quả của việc đóng cửa hàng loạt các tài khoản. ISIS và những kẻ ủng hộ chúng tweet khoảng 500 triệu lượt mỗi ngày theo báo cáo của Twitter. Anonymous đã công khai 26,000 tài khoản của ISIS và 14,000 tài khoản những kẻ ủng hộ chúng trong chiến dịch #OpISIS.

techworm

Bình luận