Mạnh Tuấn

Tôi là trưởng nhóm J2TeaM. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Web Security, Web Application Pentest. Tôi cũng tìm hiểu về Facebook Security, Malware Analysis.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.