Ping

Tôi hiện đang làm việc trong ngành an toàn thông tin. Nghiên cứu chính về an ninh trên nền tảng web (Web Fuzzing, Monitoring, Pentest...). Ngoài ra tôi cũng quan tâm đến Cryptography, Network Security, Computer Forensics
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.