Viproy – Công cụ khai thác và đánh giá bảo mật cho VoIP

Viproy là bộ công cụ cung cấp module Penetration testing ( Pentest – Kiểm thử, đánh giá an ninh hệ thống ) bảo mật cho VoIP. Viproy hỗ trợ việc phân tích các tín hiệu cho giao thức SIP và Skinny, dịch vụ chạy điện thoại trên nền IP và cơ sở hạ tầng mạng. Viproy 2.0 được ra mắt tại sự kiện Blackhat Arsenal USA 2014 với việc hỗ trợ giao thức TCP/TLS cho SIP. Thêm vào đó Viproy cung cấp thư viện phát triển giao thức SIP và Skinny cho các phần mềm testing và module phân tích khác.

Viproy v2.0 - Bộ công cụ khai thác và đánh giá bảo mật cho VoIP

Các module kiểm thử hiện có của VIPROY để đánh giá bảo mật cho VoIP

 • SIP Register
 • SIP Invite
 • SIP Message
 • SIP Negotiate
 • SIP Options
 • SIP Subscribe
 • SIP Enumerate
 • SIP Brute Force
 • SIP Trust Hacking
 • SIP UDP Amplification DoS
 • SIP Proxy Bounce
 • Skinny Register
 • Skinny Call
 • Skinny Call Forward
 • VOSS Call Forwarder
 • VOSS Speed Dial Manipulator
 • MITM Proxy TCP
 • MITM Proxy UDP
 • Cisco CDP Spoofer

VoIP (viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói trên giao thức IP) là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thứcTCP/IP. Sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh.

Ngày nay hầu như chúng ta nghe nói rất nhiều cũng như đã và đang sử dụng các dịch vụ Voice over IP (VoIP) trong liên lạc hằng ngày như: Skype, Voice chat….

Tải về Viproy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!