Xóa tệp an toàn với phần mềm Eraser

Phần mềm Eraser được sử dụng để xóa triệt để hay quét sạch thông tin dữ liệu nhạy cảm trên máy tính của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách ghi đè lên thông tin dữ liệu cần xóa. Bạn có thể chọn các tệp và thư mục muốn xóa an toàn. Eraser cũng sẽ xóa các bản sao của dữ liệu đang tồn tại trên máy tính mà bạn không hề biết. Bao gồm những tệp bạn đã xóa trước đây sử dụng lệnh xóa thông thường của Windows cũng như những bản sao của các tài liệu bạn từng sử dụng trong quá khứ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng Eraser.

Lưu ý Cài đặt: Trược khi bạn thực hiện việc cài đặt, hãy kiểm tra chắc chắn bạn có cài đặt phiên bản mới nhất của Microsoft Windows Installer và Microsoft.NET Framework.

Việc cài đặt Eraser khá nhanh chóng và dễ dàng. Bạn chỉ cần mở tệp setup của Eraser, sau đó nhấn Next cho đến khi hoàn tất là xong.

Khi khởi động, giao diện của Eraser sẽ như thế này:

Xóa tệp an toàn với phần mềm Eraser

Bạn nên thiết đặt việc ghi đè lên dữ liệu xóa tổi thiểu ba lần. Mỗi lần ghi đè (hay pass) đều mất thời gian nên càng thực hiện nhiều lần việc ghi đè sẽ càng mất nhiều thời gian thực hiện quá trình xóa. Điều này sẽ đáng chú ý khi xóa một lượng lớn tệp hay quét sạch không gian trống trên ổ đĩa. Số lần ghi đè có thể được thiết đặt tại trình đơn Preferences: Erasing.

Bước 1Chọn > Edit > Preferences > Erasing… như sau:

07

Cửa sổ Preferences: Erasing xuất hiện như sau:

08

Khung Preferences: Erasing hiển thị phương thức ghi đè lên dữ liệu cần xóa.

Cột Description: Chứa danh sách tên các phương pháp xóa.

Cột Passes: Chứa số lần ghi đè lên dữ liệu xóa.

Trong ví dụ này chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp ghi đè Pseudorandom Data. Mặc định, chỉ một lần ghi đè được thực hiện. Tuy nhiên, để tăng thêm mức độ an toàn, chúng ta sẽ tăng số lần ghi đè.

Bước 2Chọn tùy chọn # 4 Pseudorandom Data

Bước 3. Nhấn Edit để mở cửa sổ Passes:

10

Bước 4. Đặt số lần ghi đè từ ba đến bảy lần (hãy ghi nhớ về sự cân bằng giữa thời gian/bảo mật).

Bước 5. Nhấn OK để quay về cửa sổ Passes.

# 4 Pseudorandom Data sẽ thay đổi như dưới đây:

12

Gợi ý: Hãy chắc chắn các ô Cluster Tip Area và Alternate Data Streams được nhấn chọn như sau (chúng được chọn theo mặc định):

13

Bước 6. Nhấn OK.

Bạn vừa thiết đặt phương pháp ghi đè cho Eraser khi xóa tệp. Bạn cũng cần đặt các tùy chọn tương tự cho tính năng Unused Disk Space xuất hiện trong khung kế tiếp trong cửa sổ Preferences: Erasing . Tuy nhiên, bạn có thể đặt số lần ghi đè hợp lý — do việc quét sạch vùng đĩa trống có thể mất khoảng hai giờ đồng hồ cho một lần ghi đè.

Người dùng thường sử dụng Eraser qua cửa số chương trình My Computer Windows Explorer hơn là qua việc mở chương trình Eraser.

Bước 1Mở thư mục chứa tệp bạn muốn xóa an toàn.

Bước 2. Nhấn chuột phải vào tệp cần xóa. Hai tính năng mới nằm trong danh sách các lệnh là Erase và Eraser Secure Movenhư sau:

14

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh Erase để xóa tệp này một cách triệt để.

Bước 3Chọn lệnh Erase từ trình đơn như trong Hình 1 phía trên.

Hộp thoại Erasing xuất hiện:

15

Bước 4. Nhấn Yes để xóa vĩnh viễn hay xóa an toàn tệp đã chọn khỏi máy tính của bạn.

Cảnh báo: Bất kỳ tệp này được xóa theo phương pháp này sẽ không thể khôi phục lại và bị xóa vính viễn. Vì vậy bạn phải hoàn toàn chắc chắn về môt hay một nhóm tệp mình định xóa.

Bình luận