Toan Tong
5 Bài viết
Kỹ sư CNTT – Đại học BKHN. Trên 5 năm làm việc và cứu về an ninh, an toàn thông tin. Lĩnh vực quan tâm: Exploit, Reverse & Engineering.
Debug một chương trình với OllyDBG

OllyDBG công cụ cho các chuyên gia Reverse Engineering (phần 2)

Các thành phần trong Olly Debug Phía trên các cửa sổ là thanh taskbar, dùng để thực thi các chức năng của chương trình. Mở một...

OllyDBG công cụ cho các chuyên gia Reverse Engineering

OllyDBG hay còn gọi tắt là Olly là công cụ debug rất phổ biến. Nhờ giao diện trực quan và dễ sử dụng nên Olly phù hợp với ngườ...

Câu chuyện về mã độc Stuxnet – vũ khí nguy hiểm trong thế giới m...

  Được nhận diện là một nguy cơ bảo mật bùng nổ vào tháng 6 năm 2010, sâu máy tính/mã độc Stuxnet đã lây nhiễm vào ít nhất 14 cơ ...
Khai thác lỗ hổng CVE-2014-6041 vượt qua chính sách SOP trong trình duyệt Android

Khai thác lỗ hổng CVE-2014-6041 vượt qua chính sách SOP trong trình du...

Lỗ hổng CVE-2014-6041 đang được hacker khai thác để vượt qua chính sách SOP trong trình duyệt Android. Same Origin Policy Same O...

Giới thiệu một số tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc tế (tiếp theo)

CC-IS là các yêu cầu chứng nhận cần tuân thủ bắt buộc đối với các sản phẩm an toàn thông tin cho thị trường mua sắm cho cơ quan ch...

Cảm ơn bạn vì đã đăng ký!

Đừng quên kiểm tra hòm thư của mình thường xuyên
để không bỏ lỡ các bài viết tin tức và kiến thức mới nhất từ SecurityDaily nhé!