Mạnh Tuấn

Mạnh Tuấn
31 POSTS 0 COMMENTS
Tôi là trưởng nhóm J2TeaM. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Web Security, Web Application Pentest. Tôi cũng tìm hiểu về Facebook Security, Malware Analysis.